Per Nannes släktkarta 
(se också bildbilagan,  , 111 Kb
alternativt Nanne Andersson, släkttavlor , 129 Kb ).

Det finns i Per Nannes papper, som vi fått del av, namnuppgifter på förfäder från 1500-talet. Under 1500- och 1600-talen har vi en släktlinje från Bögesgård på sydsluttningen av Steningeåsen. Gårdsnamnet finns fortfarande kvar. Läget är vackert med utsikt över slätten och åsarna i syd och öst och över havet i väst.

En dotter Bengta Andersdotter född i Bögesgård 1685 gifter sig med Nanne Andersson från Gubbilt. Även namnet Gubbilt finns kvar, det gårdsnamnet finns nära kvarnen i Särdal.

En yngre son till Nanne Andersson från Gubbilt, Lars Nanneson född 1722, gifter sig med Johanna Persdotter, född 1732 i Haverdal. På så sätt hamnade troligen han och namnet Nanne i Haverdal.

 

Trots fattigdom verkar många av bönderna i släkten ha blivit gamla. Enligt en aktuell avhandling av epidemiolog Amir Baigy på Hallands läns landsting har hälsan, utifrån livslängden, varit god i Halland och är det fortfarande jämfört med landet i övrigt.

 Morfar Nannes farfar, Nanne Larsson 1763-1836, son till ovannämnde Lars Nanneson, gifte sig med Ingebor Mattisdotter från Vilshärad. Av deras 5 söner var Anders Nanneson,1794-1871, Nannes far, äldst. En av sönerna, Mattis Nanneson född 1802 död 1888, som flyttade till en liten gård i Särdal, var far till den tidigare omtalade Nikolaus Salomon Nanzén.

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14     Nästa