En brottmålshistoria - indirekt berörande Nannesläkten i Haverdal

  Sammandrag av protokoll vid urtima ting Quibille 12/1 1787

 

Närvarande voro utom pigan Maria Mathisdotter från Wilshärad och enkan Lena Pehrsdotter (Lena på Bjeret) i Plönninge torp, Täppet kallat, bl a Marias fader Mathis Mathisson i Wilshärad och hennes fästman Anders Jönsson i Skee mölla samt Lenas egen son MagnusOlufsson 11 år och hennes s k fosterson Pehr Andersson på 10 året (fader- och moderlös, njuter allmosor av Harplinge socken), vidare pigan Ingeborg Bengtsdotter i Skintaby. Marias moder kunde ej närvara, hon var sängliggande i sorg över dotterns missgärning.

Maria beskrives vara av medelmåttig växt och kropplemmar, ganska blödigt och fromt sinnelag, alltid haft gott namn om sig, hon jämrar sig obeskrivligen över brottet så att domstolen med yttersta saktmodighet måtte tala med henne.

Lena säger sig vara 50 år med goda och starka kroppslemmar begåvad, har gott att tala för sig ., skall ., vandra i bygden för att mottaga och sälja varjehanda samt .. åt folk till stadsborna i Halmstad; ej brott förut; i utfattiga och medellösa villkor; uppgives ha varit hård ett par dagar men veknat efter Marias mångfaldiga tårar.

 

Maria hade flyttat till Skee mölla till sin tillkommande fästman Anders Jönsson, som i sitt hus hade fadern Jöns Andersson. C:a 14 dagar före jul 1786 hade hon gått ca 1/8 mil till Lena och bett henne skaffa sig av med några marker färskt smör, då hon hade ärende till Halmstad. Det var första gången de träffades. Lena skall ha undrat om det inte var besvärligt med den gamle, dvs Jöns Andersson. Maria skall ha svarat att man får fördrag med gamla även om de är besvärliga. Lena hade så föreslagit att skaffa prästbevis för att på apoteket köpa arsenicum, som Maria kunde ge den gamle vid lägligt tillfälle för att vara fri från huskorset... Maria hade övertalats till detta onda uppsåt och beslutat att Lena skulle köpa giftet och Lena erbjud sig förskjuta med betalningen eftersom Maria ej hade pengar med sig. Så skildes de.

Lena fick av adjunkten Hammar i Harplinge prästbevis för att köpa giftet att användas mot ohyra. Giftet överlämnade Lena genom sina två gossar till Maria 2 eller 3 dagar innan Maria blanda det i gröt som Jöns Andersson fick att äta av. Det överlämnades i en li­ten klut, bunden med tråd, och Lena hade varnat dem för att röra innehållet i kluten, då de kunde dö därav. Fästmannen Anders Jöns­son var närvarande, när Maria fick kluten och på hans undran vad den innehöll svarade Maria att det var peppar, som Lena köpt i Halmstad.

2  3  4    Nästa