1. Släktträd med kommentarer (GS)

    1.1. Inledning
    1.2. Kommentarer
    1.3. Släktträd (endast 111 Kb)
    1.4. Ur "Hallands Landsbeskrivning 1729 "  (extern länk)
        1.4.1. Särdahl nr 2            ”Swen Bengs g. Brukas av Nills Hanson 1/4,  Nanne Andersson 1/2”
        1.4.2. Hafwerdahl nr 3     ”P.Bengs g. Beboos av Håkan Arwedson 1/16 och Nills Peersson 3/16”
        1.4.3. Skintaby nr 6           ”Jöns J. gd Brukas av Börge Nanneson 1/2, Lars Bengtson 1/2 ”

Gårdsbeskrivningarna är skrivna  direkt ur  "Hallands Landsbeskrifning 1729" och texten skiljer sig därför något från GS  maskinskrivna tolkning /TN

 

1.1 Inledning

Haverdal 3. Advent 1994

Till Bröderna Nanneson med familjer!

. . . . .

Nu till innehållet i denna försändelse. Jag har med stort intresse och viss möda plockat i Per Nannes mäktiga släktmaterial och presenterar härmed Nanne-stamträdet i dess mest sannolika utformning. Kommentarer och en del bilagor är avsedda att ge nutida släktingar ett begrepp om gångna generationers problem med miljön och överlevnaden. Till var och en av de fyra släktgrenarna lämnar jag en enkel sats för reproduktion och spridning enligt eget val. Detta är alltså den gemensamma stommen, som kan byggas på med för er del t.ex. Oscar Larsson-linjen och Söderberg-linjen. Det kommer så småningom er tillhanda - en del är redan framtaget. Kanske hinner Tore redan före jul reproducera och fördela det nu översända materialet. Håll till godo!

Julhelgen stundar och 1995 ligger framför oss. Karin och jag önskar er alla en god helg. Kanske kommer någon av er att besöka Haverdal. Vet då att ni är välkomna att hälsa på  -  kanske kan vi bjuda på en kopp kaffe eller rentav logi!

Våra fäders bygd är alltid lika inspirerande! 

Vid skrivmaskinen

Gunnar