Startsida, släkttavlor

 (Klicka här för att komma till hemsidan)

Välj personregister

Cirka 500 personer finns i registret.
För att underlätta sökning kan registret delas upp i släkgrenar, (förklaras här) och man kan välja önskat urval enligt nedan.
För att undvika konflikt med personuppgiftslägen (PUL) är för närvarande endast personer födda före 1920 medtagna (med några få undantag)

Nanne-släkten (N)     (min farmors släkt).

Oscar Larsson-släkten (OL)     (min farfars släkt).

Dränggård-Rosenberg-släkten (D-R)     (min mormors släkt och även morfars)

Samtliga (Alla)

 

Därefter väljes person via menyn, om man så önskar sorterade under Platser.
(Läs här om namnregler)
Parentesen efter "Personer" anger vald släkt. 
Positionering i Person-menyn kan ske via bokstäverna ovan.

    visar person/familjeuppgifter för vald person.
                     
   Man kan direkt klicka/länka till på sidan angivna personer.

   visar en grafisk antavla. Även här är personerna direkt länk/klickbara.
  
                      

OBS!  För att Backa bland sidorna krävs ofta TVÅ tryckningar på web-läsarens Bakåt-knapp (eller motsvarande).

Stamtavlor

Även vissa stamtavlor är tillgängliga (i PDF-format).
Efter nerladdning återfinns register under Adobe Readers Bokmärken.
Via funktioner som zoomning, storleksförändring, sökning  och rullningslister,
är det tämligen enkelt att navigera i tavlorna.

 

Uppdelning

Eftersom släkterna har inbördes gemensamma anor finns det ingen strikt uppdelning.

Sålunda är

(OL)  farfars mf mf m Anna Mattisdotter (1713-1772)

syster till

(N)    farmors ff mf f Mattis Mattson (1704-1764)

I Nanne-släktens register återfinns släktingar till Mattis-grenen och i

Oscar Larssson-släktens register släktingar till Anna-grenen

Tillbaka upp

 

Namnregler

Stavning.
I äldre tider fanns inga enhetliga stavningsregler. Därför kan en persons namn skrivas på en mängd olika sätt i det historiska källmaterialet. För att bringa reda i alla varianter måste släktforskare normera stavningen.
Exempelvis används genomgående Per i stället för Pär, Pehr, Pähr m. fl.
Läs mer om namn-normering här.

Namnbyte.
I slutet av 1800-talet blev det vanligt med namnbyte, speciellt bland kvinnor i samband med gifte.
Hur detta skall registreras finns det många olika synpunkter på.
Jag har valt att i registret ange det senast kända/använda efternamnet med födelsenamnet inom parentes.
Exempel:  Anna Andersson (f. Svensson)
Känner man bara till en persons födelsenamn och inte hittar det, kan man oftast söka via webb-läsarens sökfunktion.

Tillbaka upp

Personuppgiftslagen, PUL.

Uppgifter i släktregistret  som namn, födelsedata och eventuellt hemort och sysselsättning torde kunna betraktas som tämligen harmlösa och därmed göras tillgängligt på internet. För avlidna personer är det inget problem, men i övrigt krävs(?) vederbörandes samtycke för att så skall ske.

I nuläget innehåller registret huvudsakligen  avlidna personer. Några få undantag finns, och finns inte vederbörandes samtycke visas bara namn utan övrig data. (Läs mera här)

I grundregistret finns c:a 150 nutida ättlingar, och jag funderar på lite olika lösningar på när/var/hur även dessa skall finnas med i internet-registret...(För min egen och mina bröders del var det inga problem med samtycke...). 

Tillbaka upp