1.2 Kommentarer (GS)

Stamträd för Nanne-släkten från Haverdal- Harplinge.

Beträffande de första namnen - Niels och hans son Nanne - råder viss tveksamhet, men fr o m nästa generation är personerna och deras data helt klarlagda.

Jöns Nannesen, f 1590, hade två söner, varav en Nanne gifte sig till Smeegård i Skintaby.

Anders Anderssen f 1634 hade 8 barn.

Nanne Andersson f 1677 - gårdsbeskrivning från 1729 som bilaga.

Lars Nanneson gifte sig 1754 till del i Nils Jeppesens gård i Haverdals by. Hustrun Johanna var dotter till Per Polsen, som i sin tur hade kommit till Haverdal från Trottaberg i Sönd­rum. LN var vid sin död 82 år.

En gårdsbeskrivning från 1729 /bilaga/ torde vara belysande för hela Haverdals by vid denna tidpunkt.

Nanne Larsson f 1763 gifte sig 1793 med Ingebor Mattisdotter från Vilshärad. Dennas syster Maria avrättades 1788, dömd för giftmord på sin blivande svärfader. Tingsprotokoll /bilaga/.

Troligen medförde Ingebor från sin släkt i Vilshärad det kunga­brev, som befriade strandbönderna från en del pålagor på grund av den besvärande sandflykten, och som sedan dess befunnit sig i Nanne-släktens ägo.

 

Bilagor: böndernas klagan - kungens svar. Gårdsbeskrivning från 1729 /bilaga/ troligen från en gård tillhörande Mattis-släkten ger också en aktuell bild av sandens härjningar.

Nanne Larsson hade 8 barn, däribland trillingar.

Anders Nanneson f 1794 gifte sig först vid ca 50 års ålder. I mantalslängd från 1811 beskrivs han som krympling - ej ar­betsför. I kyrkoböckerna säges om honom:" kan försvarligen läsa christendomen, har ordentl. brukat salighetsmedlen, fört an­ständigt leverne, haft kopporne, bevis om oduglighet till krigs­tjänst".

Under AN:s tid sprängdes den gamla Haverdals by, och jorden om­fördelades och gårdsbyggnaderna flyttades ut från centrum. Bilagor utvisar hur Haverdal såg ut före och efter utskiftningen.

Nanne Andersson, vilken som 10-åring upplevde förflyttningen till den nya boplatsen, var en allvarlig man, som hela sitt liv levde efter den s k Schartaunismens regler. Detta framgår bl a av hans korrespondens med den några år äldre kusinen Salomon med det tagna  namnet Nanze´n /många brev finns bevarade/. Kusinens efternamn antogs också av Nannes yngre broder Nils Peter, som skulle studera till präst men dog efter 2 år på läroverket i Halmstad.

Det skisserade stamträdet (Släktträd   , 111 Kb) visar arvsföljden enbart på manssidan. Korta pilar utåt kanterna från namnrutorna anger antalet söner,som fört grenen vidare i ytterligare en eller flera generationer.

Till Inledning