Fotnot

 

[1]  Klick på siffran medför återgång till aktuellt textläge.

[2]  Haverdal No1, Broen är ett s.k kyrkohemman och låg några km NO om övriga byn, ungefär vid nuvarande Bromans.
       Att Bengt Svensson nämns två gånger är sannolikt ett misstag.

[3]  Graderingen är ett mått på markens värde, och anges till från 1 till 2 grader. 1 är bäst, 2 ”dubbelt sämre”
        I slutet av protokollet finns tabeller med  samtliga ”markbitars” gradering och värde.
        Dessa tabeller är ännu ej renskrivna.

[4]  Jämför punkt 3 ovan

[5]  lagg =  smalt kärrbälte i kanten av högmosse

[6]  cedera = avstå

[7]  reva = mäta ut

[8]  Ut Supra = som ovan

[9]  undfå = mottaga